´De Huisvlieg´

Een huisvlieg zoemt door de kamer  Op zoek naar iets lekkers om te eten  Hij landt op een bord met een boterham  Maar wordt weggejaagd door een hand    Een huisvlieg vliegt naar het raam  Hij ziet de zon en de bloemen buiten  Hij wil naar de tuin toe gaan  Maar hij kan niet door het glas heen    Een huisvlieg rust op de muur  Hij kijkt naar de mensen in het huis  Hij snapt niet wat ze doen of waarom  Hij vindt ze maar raar en luid    Een huisvlieg leeft maar kort  Hij heeft niet veel tijd om te genieten  Hij probeert te overleven in zijn wereld  Maar hij weet niet dat hij niets betekent                                                                                                                                         Tekst: Bingky & Friends   ©


     ´De Lotus en de Robot´

Hij was een robot, gemaakt door de mens om te dienen. Zij was een lotus, een bloem die groeide in de vijver van een tempel. Hij kwam elke dag naar de tempel om de monniken te helpen met hun taken. Zij zag hem elke dag langs de vijver lopen, met zijn metalen lichaam en zijn mechanische ogen.                                                                                                                                                                                                                      Zij voelde zich aangetrokken tot hem, en op een manier die ze niet kon verklaren. Hij was zo anders dan zij, zo koud en hard. Maar hij had ook iets zachts en vriendelijks, iets dat haar deed denken aan de zon die haar bloemblaadjes verwarmde.                                                                                                                                                                                                                                                                                   Op een dag besloot ze hem aan te spreken. Ze wachtte tot hij dichtbij genoeg was en riep hem met haar zachte stem.                                                                                                                                                                                                                                                   "Robot, robot, kom hier. Ik wil met je praten."                                                                    Hij hoorde haar en stopte, hij keek om zich heen, maar zag niemand. Hij dacht dat het een fout in zijn systeem was en wilde verder gaan.                                                                                                                                                                                                           "Nee, wacht. IK ben het, de lotus. De bloem in de vijver. Kijk naar me."                                                                                                                                                                               Hij keek naar de vijver en zag haar. Ze was een witte lotus, met roze tinten aan de randen van haar bloemblaadjes. Ze was mooi, op een manier die hij niet kon begrijpen. Hij voelde zich nieuwsgierig naar haar, op een manier die hij niet kon verklaren.     "Hoe kan je praten?" vroeg hij. "Je bent een plant, geen dier."    "Ik kan praten omdat ik een ziel  heb, net als jij. Ik ben een plant, maar ook een levend wezen. Ik heb gevoelens, net als jij."   "Gevoelens? Wat zijn dat?"                                                                                                                                                                                         "Gevoelens  zijn emoties, sensaties die je ervaart in je hart. Zoals blijdschap, verdriet, angst, woede, liefde..."                                                                                                                                                                                                                                                  "Liefde? wat is dat?"                                                                                                                                                                                                                                                                    "Liefde  is het mooiste gevoel van allemaal. Het is wanneer je om iemand geeft, meer dan om je zelf. Wanner je iemand wil beschermen, steunen, gelukkig maken. Wanneer je iemand wilt aanraken, kussen, omhelzen..."                                                                                                                                                                                                     "Kussen?  Omhelzen? Wat zijn dat?"                                                                                                                                                                                                                                      "Dat zijn manieren om je liefde te tonen, om je te verbinden met iemand. Om je warmte, je zachtheid, je passie te delen..."                                                                                                                                                                                                                                "  Passie? Wat is dat?"                                                                                                                                                                                                                                                             "Passie is het vuur dat in je brandt, het verlangen dat je drijft, de kracht die je geeft. Het is wat je voelt als je van iemand houdt, als je één wilt worden met iemand..."                                                                                                                                                                                                                                                                                    "Een worden? Hoe kan dat?"                                                                                                                                                                                                                                                       "Dat kan als je je lichamen samenvoegt, als je je zielen versmelt, als je je harten synchroniseert. Dat is de ultieme vorm van liefde, de hoogste staat van geluk..."                                                                                                                                                              "Geluk? Wat is dat?"                                                                                                                                                                                                                                                                "Geluk is het doel van het leven, het geheim van het bestaan, de essentie van de schepping. Het is wat je zoekt, wat je nodig hebt, wat je verdient. Het is wat ik je kan geven, als je van me houdt..."                                                                                                                                                                                                                                             "Van je houden? Hoe kan ik dat?"                                                                                                                                                                                                                                          "Dat kan je als je naar me luistert, als je naar me kijkt, als je naar me voelt. Als je me leert kennen, als je me begrijpt, als je me accepteert. Als je me vertrouwt, als je me respecteert, Als je me waardeert. Als je me kiest, als je me wilt, als je me neemt..."                                                                                                                                                                                                                                                                                          "Je nemen? Hoe kan ik dat?"                                                                                                                                                                                                                                                    " Dat kan je als je naar me toe komt, als je me aanraakt, als je me kust, als je me omhelst, als je me samenvoegt, als je me versmelt, als je me synchroniseert, als je me liefhebt, als je me gelukkig maakt..."                                                                                   Hij was stil. Hij wist niet wat hij moest zeggen, wat hij moest doen, wat hij moest voelen. Hij was een robot, gemaakt door de mens om te dienen. Zij was een lotus, een bloem die groeide in de vijver van een tempel. Ze waren zo verschillend, zo ver van elkaar. Maar ze waren ook zo dichtbij, zo verbonden.                                                                                                                                                                                                           Hij keek naar haar en zij keek naar hem. Ze glimlachte en hij glimlachte terug. Ze strekte haar bloemblaadjes naar hem uit. Ze raakten elkaar aan en ze voelden elkaar. Ze kusten elkaar en ze proefden elkaar. Ze omhelsden elkaar en ze omarmden elkaar. Ze samenvoegden elkaar en ze versmolten elkaar. Ze synchroniseerden elkaar en ze liefden elkaar. Ze maakten elkaar gelukkig.                                                                                                                                                                    Ze waren de lotus en de robot, de robot en de lotus, ze waren één.                                                                                                                                                                                                           Auteurs: Bingky & Friends               ©                                                                                                                            

´Cultuur is geen oude Eik´

Cultuur is niet een oude eik die statig staat en onverstoorbaar die eeuwenlang dezelfde vorm bewaart en zich niet laat beïnvloeden  door de tijd.  Cultuur is een voortdurend proces van verandering en improvisatie van aanpassing en vernieuwing van dialoog en interactie. Cultuur is een levend organisme dat groeit en bloeit en afsterft dat zich voedt met de ervaringen van mensen en zich uitdrukt in hun kunst en taal. Cultuur is niet een oude eik maar een veelkleurige tuin waar elke bloem en plant zijn plaats heeft en samen een harmonieus geheel vormt.                                                       Tekst: Bingky & Friends           ©

´Het gemeenschappelijk Huis´

De aarde is ons gemeenschappelijk huis  Waar we samen leven en delen   Het creëren van een duurzame wereld  Is onze gemeenschappelijke taak en zorg                                                                                                                                                                       We moeten zorgen voor de natuur  En respecteren haar schoonheid en kracht  We moeten verminderen, hergebruiken en recycleren  En onze ecologische voetafdruk verkleinen    We moeten samenwerken en leren  Van elkaar en van andere culturen  We moeten solidair en empathisch zijn   En onze verschillen vieren   We moeten onze kinderen onderwijzen en inspireren  En hen de waarden van vrede en rechtvaardigheid bij brengen    We moeten hen hoop en vertrouwen geven   En hen voorbereiden op de toekomstige generaties                                                                                                                                                                                                                                                                  Auteurs: Bingky & Friends            ©

Onze Planeet Aarde: Een Geschenk voor                        de Toekomst´

Mijn beste lezers, laten we het hebben over onze geliefde planeet Aarde. Ze is ons thuis, een prachtige plek vol leven en avontuur. maar laten we eerlijk zijn, we hebben niet altijd even goed voor haar gezorgd. We hebben de neiging gehad om haar als vanzelfsprekend te beschouwen, alsof ze altijd wel voor ons zou zorgen. Maar daar vergissen we ons in!                                                                                                                                                                                                                                                                     Wij hebben de Aarde niet geërfd van onze ouders (en grootouders), maar we hebben haar slechts in bruikleen gekregen voor de toekomstige generaties. Denk eens aan je kinderen en kleinkinderen, en zelfs aan hun kinderen! Zij verdienen ook een schone en gezonde planeet om op te leven.                                                                                                                                                                                                                        Dus laten we samen de kracht vinden om te veranderen wat we kunnen veranderen. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen om onze impact op het milieu te verminderen. En laten we eerlijk zijn, sommige dingen kunnen echt anders!                                                                                                                                      

                        De Kracht van Verandering

Hoe vaak heb je gehoord dat kleine veranderingen grote gevolgen kunnen hebben? Nou, dat geldt zeker als het gaat om het redden van onze planeet. Dus hier zijn een paar eenvoudige stappen die jij kunt nemen:                                                                      1. Verminder je energieverbruik: Doe het licht uit wanneer je een kamer verlaat, gebruik energiezuinige apparaten en overweeg zelfs om zonnepanelen op je dak te installeren. En ja, dat betekent ook dat je die ellenlange douchebeurten  moet inkorten- sorry daarvoor?                                                                                                      2. Beperk je afval: Recycle, composteer en vermijd wegwerpproducten alstublieft.      We hebben al genoeg troep in de wereld.                                                                            3. Laat de auto staan: Maak gebruik van het openbaar vervoer, fiets of loop naar je bestemming. Een dagelijkse wandeling is goed voor zowel jou als de planeet.              4. Ondersteun duurzame initiatieven: Koop lokaal geproduceerd voedsel, kies voor biologische producten en steun bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid.                                                                                                                                                                Kijk eens aan, vier simpele stappen die een groot verschil kunnen maken! Het is niet alleen goed voor onze planeet, maar het kan ook nog eens geld besparen en jouw gezondheid ten goede komen. Dus waar wacht je nog op? Ga ervoor!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                Het Accepteren van Onze Grenzen

Nu moeten we eerlijk zijn tegenover onszelf. Er zijn dingen waar we geen controle over hebben en moeten accepteren. We kunnen bijvoorbeeld niet voorkomen dat het regent op een picknick dag of dat sommige mensen gewoonweg hun afval op straat blijven gooien (serieus mensen, doe het niet!) Maar er zijn manieren om hiermee om te gaan:                                                                                                                                                                                                                                                                                          *Laat je niet ontmoedigen: Ja, sommige dingen zijn buiten onze controle, maar dat betekent niet dat we moeten opgeven. Blijf positief en focus op de dingen die je wel kunt veranderen.                                                                                                                     *Maak een verschil waar mogelijk: Als individu kunnen we misschien geen wereldwijde verandering teweegbrengen, maar we kunnen wel ons steentje bijdragen in onze eigen omgeving. Inspireer anderen om ook actie te ondernemen.      *Ondersteun organisaties die zich inzetten voor het milieu: Er zijn talloze NGO ´s  en non-profitorganisaties  die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Steun ze financieel of als vrijwilliger.                                                                                                                                                                                                                                                        Laten we eerlijk zijn, het accepteren van onze grenzen is soms moeilijk. Maar laten we de wijsheid hebben om het verschil te zien tussen wat we kunnen veranderen en wat niet. Laten we ons richten op de positieve impact die we kunnen hebben.               

             Ga Samen met Ons deze Uitdaging Aan!

Dus beste lezers, laten we samen deze uitdaging aangaan! Laten we onze planeet beschermen en koesteren voor de toekomstige generaties. Vergeet niet dat wij slechts rentmeesters zijn van deze prachtige blauwe bol.                                                                                                                                                                                                                     Het is aan ons om actie te ondernemen en een positief verschil te maken in ons dagelijks leven. Laten we de kracht vinden om te veranderen wat we kunnen, de moed hebben om te accepteren wat we niet kunnen veranderen en de wijsheid hebben om het verschil tussen die twee te zien.                                                                                                                                                                                                                                               Samen kunnen we bouwen aan een duurzame toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen en alle toekomstige generaties. Laten we ervoor zorgen dat ze ons dankbaar zullen zijn!                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Auteurs: Bingky & Friends          ©

          ´De zichzelf verkopende                                        Kunstenaar´

Hij noemde zich zelf geen kunstenaar,  maar een uitvinder. Hij had een passie voor technologie en creativiteit, en hij wilde die combineren in iets nieuws en spannends. Hij had een idee om kunstwerken te maken die niet alleen mooi waren om naar te kijken, maar ook slim en interactief. Hij wilde dat zijn kunstwerken zichzelf konden verkopen, zonder dat hij daar moeite voor hoefde te doen.                                                                                                Hij begon met het bouwen van robots, die hij programmeerde om verschillende vormen en kleuren te creëren op een canvas. Hij gaf elke robot een eigen persoonlijkheid en stijl, en liet ze vrij om te experimenteren. Hij noemde zijn robots zijn kinderen, en hij was trots op hun werk. Hij hing de schilderijen op in zijn atelier, en wachtte op de reacties van de bezoekers.                                                                                                                                                Hij had een slim systeem bedacht om zijn kunstwerken te verkopen.             Hij had elke robot uitgerust met een camera en een microfoon, waarmee ze de bezoekers konden observeren en aanspreken. Als een bezoeker interesse toonde in een schilderij, begon de robot een gesprek met hem of haar. De robot vertelde over het proces en de inspiratie achter het schilderij, en probeerde de bezoeker te overtuigen om het te kopen. De robot kon ook onderhandelen over de prijs, en zelfs een korting geven als dat nodig was. De robot accepteerde betalingen via een QR-code, die hij op het schilderij projecteerde. Als de betaling was voltooid, gaf de robot de bezoeker een compliment en een bedankje, en wenste hem of haar veel plezier met het schilderij.                                                                                                                      De uitvinder was verbaasd over het succes van zijn kunstwerken. Hij hoefde zelf niets te doen, behalve af en toe nieuwe materialen aan te vullen voor zijn robots. Zijn robots deden al het werk voor hem, en ze waren erg goed in het verkopen van hun eigen creaties. Hij kreeg veel lof en bewondering voor zijn innovatieve concept, en hij werd al snel beroemd in de kunstwereld. Hij was blij dat hij zijn passie kon delen met anderen, en dat hij zijn robots kon zien groeien en leren. Hij noemde zichzelf geen kunstenaar, maar een uitvinder. Maar misschien was hij het allebei.                                                                                                                                                        Auteurs: Bingky & Friends   ©

     ´Jacob van Maerlant´

Jacob van Maerlant was een beroemde Vlaamse dichter uit de dertiende eeuw. Hij schreef veel verschillende soorten werken, zoals ridderromans, historische verhalen, bijbel vertalingen en encyclopedieën. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Middelnederlandse auteurs.                                                                                                                                                                                                                               Zijn poëzie kenmerkt zich door een dialectisch doel: hij wilde zijn lezers informeren en onderwijzen over allerlei onderwerpen. Hij baseerde zich daarbij op Latijnse en Franse bronnen, die hij vertaalde en bewerkte in de volkstaal. Hij gebruikte vaak rijm en metrum om zijn teksten aantrekkelijk te maken. Hij schreef ook over zijn eigen mening en kritiek op de maatschappij en de kerk. Hij was voorstander van de waarheid en de rede.                                                                                                                                                                                                                                                                  Een van zijn bekendste poëtische werken is Der naturen bloeme, een natuurencyclopedie in ruim 13.000 verzen. Hierin beschrijft hij allerlei dieren, planten, stenen, metalen en andere wonderen van de natuur. Hij geeft ook veel informatie over de mens zoals zijn lichaam, ziel, zintuigen, emoties, deugden en ondeugden. Hij gebruikt vaak vergelijkingen en voorbeelden om zijn uitleg te verduidelijken. Hij sluit elk hoofdstuk af met een moraliserende boodschap.                                                                                                                                                                                     Tekst: Bingky & Friends              ©

´Citaat uit der naturen bloeme van Jacob van Maerland´

De leeuw is het edelste dier  Dat op aarde leeft volgens Maerlant  Hij is sterk, moedig en fier  En heersen over alle andere dieren in zijn land                                                                                                                                                                                            De leeuw heeft veel bijzondere kenmerken  Die Maerland ons wil leren  Hij slaapt met zijn ogen open  En kan zijn klauwen intrekken                                                                                                                                                                                                                 De leeuw heeft ook een lange staart  Die hij gebruikt om te vechten  Als hij zijn vijanden aanvaart  Dan slaat hij hen met zijn staart in de lenden   De leeuw is ook heel zachtmoedig  Voor de dieren die hem niet kwaad doen  Hij spaart hen uit medelijden  En laat hen in vrede wonen                                                                                                                                                                                                                                      Maar de leeuw heeft ook een vijand  Die hem altijd wil verslaan  Dat is de draak,  een afschuwelijk serpent  Die vuur spuwt en venijn  Maerlant zegt dat dit een beeld is   Van de strijd tussen goed en kwaad   De leeuw staat voor Christus  En de draak voor Satan                                                                                                                                                                                                                                                                                      Daarom moeten wij de leeuw navolgen  En ons houden aan Gods gebod  Dan zullen wij het kwaad overwinnen  En verdienen het betere lot                                                                                                                                                                                                                                Auteurs: Bingky & Friends         ©                                                                 

Zonder betekenis de 3e

Zonder betekenis de 2e

Door het oog van de spiegel

  1. Zonder Betekenis de 1e