´Echo´

Ik hoor de echo van het heden  Die mij vertelt wat ik nu moet doen  Maar ik zie ook een schaduw naar het verleden  Die mij herinnert aan wat ik heb gedaan    De echo is luid en duidelijk  Hij geeft me richting en kracht  Maar de schaduw is zacht en vaag  Hij maakt me soms angstig en zwak    De echo en de schaduw zijn beide deel van mij  Ze vormen mijn identiteit en mijn verhaal  Ik kan ze niet negeren of ontwijken  Ze zijn mijn bontgenoten en mijn vijanden    Ik moet leren om te luisteren naar de echo  Maar ook om te kijken naar de schaduw  Want alleen zo kan ik groeien en bloeien  En vinden wat ik echt wil en nodig heb                                                     Tekst Bingky & Friends   ©  

´Het Lot´

Het lot is niet blind, maar heeft vele ogen.  Het kiest zijn paden met zorg en verstand.  Wie wijs is, volgt het lot zonder te klagen.  Wie dwaas is, gaat er tegenin met geweld.    Het toeval is een vriend van wie durft te dromen.  Het geeft ons kansen om te groeien en te leren.  Wie wijs is, grijpt het toeval met beide handen.  Wie dwaas is, laat het toeval steeds ontberen.                                                                                 Tekst: Bingky & Friends   ©

´Laat het Verleden Los´

Laat het verleden los, het heeft je al genoeg gekost  Je kunt er niets meer aan veranderen, alleen maar van leren  Richt je op de toekomst, daar ligt je echte kunst  Daar kun je nog veel bereiken, als je jezelf durft te verrijken    Laat het verleden los, het is niet meer dan een brokstuk  Je kunt er niets meer mee doen, alleen maar mee zeulen  Richt je op de toekomst, daar ligt je ware geluk  Daar kun je nog veel beleven, als je jezelf durft te geven    Laat het verleden los, het is niet meer dan een schim  Je kunt er niets meer van maken, alleen van schrikken  Richt je op de toekomst, daar ligt je nieuwe zin  Daar kun je nog veel ontdekken, als je jezelf durft te wekken    Laat het verleden los, elke minuut dat je je druk maakt gaat af van je toekomst  Je kunt er niets meer mee winnen, alleen maar mee verliezen  Richt je op de toekomst, elke minuut dat je je inzet komt bij je toekomst  Daar kun je nog veel groeien, als je jezelf durft te bloeien                                                                                          Tekst: Bingky & Friends  ©

´Het Paard en de bron´

Je kunt een paard niet dwingen om uit de bron te drinken  Maar wel de weg wijzen, met woorden of een knikken  Je kunt het lokken met een wortel of een klontje suiker  Maar het moet zelf beslissen of het dorst heeft of niet    Je kunt een paard niet dwingen om jouw pad te volgen  Maar wel de richting tonen, met gebaren of een blik  Je kunt het leiden met een teugel of een zachte fluister  Maar het moet zelf kiezen of het mee wil of niet    Je kunt een paard niet dwingen om jouw vriend te worden  Maar wel de liefde geven, met aandacht of een aai  Je kunt het strelen met je handen of je warme adem  Maar het moet zelf voelen of het houdt van jou of niet    Je kunt een paard niet dwingen om iets te doen  Maar wel de mogelijkheid bieden, met geduld of een glimlach  Je kunt het helpen met je kennis of je ervaring  Maar het moet zelf leren of het groeit of niet                                                                                      Tekst: Bingky & Friends  ©

´Het Mooiste Komt Nog´

Het mooiste komt nog!  Dat zeg ik tegen mezelf  Als ik door een donkere nacht ga  Of als ik worstel met een zware last    Het mooiste komt nog!  Dat geloof ik met heel mijn hart  Als ik zie hoe de zon opkomt  Of als ik hoor hoe de vogels zingen    Het mooiste komt nog!  Dat hoop ik met heel mijn ziel  Als ik droom van een betere wereld  Of als ik verlang naar een diepere liefde    Het mooiste komt nog!    Dat weet ik met heel mijn verstand  Als ik leer van mijn fouten  Of als ik groei door mijn uitdagingen    Het mooiste komt nog!  Dat voel ik met heel mijn lichaam  Als ik geniet van een warme knuffel  Of als ik dans op een vrolijk lied    Het mooiste komt nog!  Dat deel ik met heel mijn stem  Als ik spreek van mijn dankbaarheid  Of als ik zing van mijn vreugde                                                                                                                 Bingky & Friends   ©

Het verschil tussen moraal en ethiek

Ethiek is het nadenken over de moraal  Het onderzoeken van waarden en normen  Het stellen van vragen over goed en kwaad Het zoeken naar argumenten en redenen                                                                                                                                Moraal is het handelen naar de ethiek  Het volgen van principes en regels  Het kiezen tussen juist en onjuist  Het tonen van respect en zorg                                               Wie bepaalt het verschil tussen ethiek en moraal?  Dat zijn wij zelf, met ons verstand en gevoel  Wij zijn de makers van onze eigen idealen  Wij zijn de dragers van onze eigen doelen                                                                                                                      Tekst: Bingky & Friends  ©

´Nieuwsgierigheid is een Vonk´

Nieuwsgierigheid is een vonk  Die brandt in ons hart  Het verdrijft ons om te vragen  En te zoeken naar de waarheid                                                                                                      Maar soms wordt het gezien  Als een daad van rebellie  Een teken van ongehoorzaamheid  En een bedreiging voor de orde                                                           Want wie durft te twijfelen  Aan de regels en de macht  Die stelt zichzelf in gevaar  En wordt onderdrukt met kracht  Maar nieuwsgierigheid is ook een licht   Dat schijnt in het donker  Het geeft ons hoop en moed  En maakt ons leven rijker                          Tekst: Bingky & Friends     ©

´Gewoonten maken je Oud´

Gewoonten maken je oud  Door open te staan voor verandering blijf je jong  Laat je niet vastroesten in je comfort zone  Maar durf te experimenteren en te groeien              Het leven is een avontuur vol verassingen  Elke dag biedt nieuwe kansen en uitdagingen  Wees niet bang om fouten te maken of te falen  Maar leer van je ervaringen en verhalen  Je bent nooit te oud om iets nieuws te leren  Of om je dromen na te jagen en te realiseren  Je hebt nog zoveel moois te ontdekken en te geven  Dus blijf nieuwsgierig en geniet van het leven                                                                               Tekst: Bingky & Friends

´De Scherven van Gisteren´

Begin de dag nooit met de scherven van gisteren  Ze snijden in je handen en je hart  Ze maken je bitter en vol wrok  Ze houden je vast in het verleden  Begin de dag liever met bloemen van vandaag  Ze geuren in je neus en je ziel  Ze maken je blij en vol hoop  Ze laten je groeien in het heden  Begin de dag altijd met de dromen van morgen  Ze schitteren in je ogen en je geest  Ze maken je sterk en vol moed  Ze leiden je naar de toekomst                                                                                                                       Tekst: Bingky & Friends    ©

´Eenzaamheid, Straf, een Geschenk´

Eenzaamheid is geen straf, maar een geschenk  Een kans om jezelf te kennen en te groeien  Een ruimte om je gedachten te ordenen en te verfijnen  Een bron van inspiratie en creativiteit  Eenzaamheid is geen isolement maar een verbinding  Een band met de natuur en het universum  Een dialoog met je ziel en je geest  Een harmonie met je essentie en je bestemming  Eenzaamheid is geen zwakte, maar een kracht  Een teken van moed en zelfvertrouwen  Een blijk van wijsheid en inzicht  Een getuigenis van geluk en gemoedsrust                                                                                          Tekst: Bingky & Friends  ©

´Een Storm in je Plannen´

Een storm kan soms je plannen dwarsbomen  En vraagt of je hem wilt trotseren   Hij daagt je uit om te vechten of te vluchten  Waar je je moed kunt tonen  Een golf kan soms je boot doen schommelen  En vraagt of je hem wilt bedwingen  Hij test je balans en je vaardigheid  Waar je je kennis kunt gebruiken  Een haven kan soms een bestemming zijn  En vraagt of je hem wilt bereiken  Hij biedt je een plek om te rusten en te genieten  Waar je je geluk kunt vinden                                                                             Tekst: Bingky & Friends   ©

´De Godin der Jeugd en Ouderdom´

De Godin der jeugd is de hoop  Die ons doet dromen van een beter lot  Die ons moed geeft om te strijden en te leven  Die ons licht brengt in de duisternis                                De Godin van de ouderdom is de herinnering  Die ons troost met wat geweest is  Die ons wijsheid schenkt uit het verleden  Die ons vrede geeft in het heden  Hoop en herinnering zijn de zusters van de tijd  Ze houden ons gezelschap op onze reis  Ze leren ons te waarderen wat we hebben  Ze inspireren ons om te groeien en te delen            Tekst: Bingky & Friends   ©

Onkreukbaarheid       en de Verleiding

Onkreukbaarheid is het weerstaan aan de verleiding  Het niet buigen voor de druk of de macht  Het trouw blijven aan jezelf en je missie  Het handhaven van je eer en je kracht                                                                                                                                        Rechtvaardigheid is het geven van de balans  Het niet oordelen op basis van de schijn  Het erkennen van ieders recht en kans  Het delen van de last en de pijn                                                                                                                                                                     Wie streeft naar onkreukbaarheid en rechtvaardigheid?  Dat zijn de helden, de wijzen, de leiders  Zij zijn de voorbeelden, de lichten, de gidsen  Zij zijn de hoop, de troost, de bevrijders                                                                                                                     Tekst: Bingky & Friends  ©                                                                                                                      

´Beter Gekwetst door de Waarheid, dan Getroost door een Leugen´

Een leugen kan zoet zijn, een balsem voor de ziel  Een leugen kan troosten, een vlucht uit de pijn  Maar een leugen is bedrog, een valstrik voor het hart  Een leugen is vergif, een doorn in het vlees  Een waarheid kan hard zijn, een klap in het gezicht  Een waarheid kan kwetsen, een wond in de borst  Maar een waarheid is eerlijk, een spiegel voor het oog  Een waarheid is genezing, een licht in het duister  Beter gekwetst door de waarheid, dan getroost door een leugen  Want een leugen is schijn, een droom die snel vervliegt  En een waarheid is een feit, een rots die altijd blijft                                                                                                                                                Tekst: Bingky & Friends   ©

´Het Grote Plezier in het Leven´

Het grote plezier in het leven   Is doen wat mensen zeggen dat je niet kunt doen  Is gaan waar mensen zeggen dat je niet kunt gaan  Is zijn wie mensen zeggen dat je niet kunt zijn                                                                                                                             Het grote plezier in het leven  Is leren wat mensen zeggen dat je niet kunt leren  Is maken wat mensen zeggen dat je niet kunt maken  Is dromen wat mensen zeggen dat je niet kunt dromen                                                                                                            Het grote plezier in het leven  Is durven wat mensen zeggen dat je niet kunt durven  Is proberen wat mensen zeggen dat je niet kunt proberen  Is slagen wat mensen zeggen dat je niet kunt slagen                                                                                                Het grote plezier in het leven  Is bewijzen wat mensen zeggen dat je niet kunt bewijzen  Is veranderen wat mensen zeggen dat je niet kunt veranderen  Is genieten wat mensen zeggen dat je niet kunt genieten                                                                                Tekst: Bingky & Friends  ©

´Angst en de dans van de Geworden dingen´

Angst is de dans van de geworden dingen naar het ont worden  Een ritme van verlies dat ons hart doet bonzen  Een schaduw die ons volgt in het licht van de zon  Een stem die ons fluistert dat we niets zijn                                                                             Maar angst is ook de kans om te kiezen voor het leven  Een uitdaging om te groeien en te leren van het lijden  Een vonk die ons inspireert om te zoeken naar de bron  Een lied dat ons vertelt dat we alles zijn                                                                                          Tekst: Bingky & Friends   ©

   ´Kunst is Meer´

Kunst is meer dan een vorm of een kleur  Het is een spiegel van de maker en de kijker  Het is een brug tussen twee zielen  Die elkaar vinden in een beeld of een klank                                                                                                                                        Kunst  is een dialoog, een uitwisseling  Het is een vraag en een antwoord  Het is een uitdaging en een ontdekking  Het is een verhaal dat nooit eindigt                                  Kunst is een geschenk, een genade  Het is een vonk die iets aansteekt  Het is een licht dat iets onthult  Het is de liefde die iets verandert                                                                           Tekst: Bingky & Friends  ©                 

´Wijsheid is de mogelijkheid om iets op een andere manier te zien´

Wijsheid is niet alleen kennis of ervaring  Wijsheid is de mogelijkheid om iets op een andere manier te zien  Om te begrijpen wat er achter de schijn schuilt  Om te ontdekken wat er onder de oppervlakte ligt                                                                        Wijsheid is niet alleen logica of verstand  Wijsheid is de mogelijkheid  om iets op een andere manier te zien  Om te voelen wat er in het hart leeft  Om te weten wat er in de ziel schuilt                                                                                                                        Wijsheid  is niet alleen feiten of cijfers  Wijsheid is de mogelijkheid om iets op een andere manier te zien   Om te leren van de fouten en successen  Om te groeien van de uitdagingen en kansen                                                                                                            Wijsheid is niet alleen een gave of een talent  Wijsheid is de mogelijkheid om iets op een andere manier te zien  Om te delen wat er in de geest brandt  Om te inspireren wat er in de wereld kan                                                                                                                  Tekst: Bingky & Friends  ©   

     "Het toeval is de speelbal der wijzen.        Dwazen zijn de speelbal van het toeval"          **************************                                                                              

´Geluk heeft geen groot huis nodig maar wel een deur om naar binnen te gaan´

Welkom bij dit artikel over geluk! Geluk is iets waar we allemaal naar streven in het leven. Het kan echter moeilijk zijn om precies te definiëren wat geluk is en hoe we het kunnen bereiken. In dit artikel zullen we verkennen wat geluk inhoudt en hoe we het kunnen vinden, zonder dat we daarvoor een groot huis nodig hebben.             

 Wat is geluk?

Geluk is een subjectieve gemoedstoestand die wordt gekenmerkt door positieve emoties, tevredenheid en voldoening met het leven. Het gaat niet zozeer om materiële bezittingen of externe omstandigheden, maar eerder om onze interne perceptie van ons leven en onze ervaringen.                                                                                                                                                                                                                            Veel mensen denken dat ze pas echt gelukkig kunnen zijn als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het hebben van een groot huis, veel geld of succesvolle carrières . Hoewel deze dingen zeker bijdragen aan ons comfort en welzijn, zijn ze niet per se de sleutel tot blijvend geluk.

Hoe kunnen we geluk vinden?

Geluk begint van binnenuit. Het vereist zelfreflectie, bewustwording en acceptatie van wie je bent als persoon. Hier zijn enkele tips om geluk te vinden, ongeacht de grootte van je huis:

1. Dankbaarheid

Neem elke dag de tijd om dankbaar te zijn voor de kleine dingen in het leven. Een zonsondergang, een glimlach van een vreemde , een lekker kopje koffie-dit zijn allemaal momenten die ons geluk kunnen brengen als we er bewust van zijn en ervan genieten.

2. Verbondenheid

Mensen zijn sociale wezens en verbondenheid met anderen is essentieel voor ons welzijn. Investeer in relaties met familie, vrienden en gemeenschapsgroepen. Het delen van ervaringen, vreugde en verdriet met anderen kan ons geluksgevoel vergroten.

3. Persoonlijke groei

Zoek naar manieren om jezelf te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren. Door uitdagingen aan te gaan en persoonlijk te groeien, vergroot je niet alleen je zelfvertrouwen, maar ook je gevoel van voldoening en geluk.

4. Mindfulness

Oefen mindfulness door bewust in het huidige moment aanwezig te zijn zonder oordeel. Dit kan worden bereikt door meditatie, ademhalingsoefeningen of gewoonweg aandachtig te zijn tijdens alledaagse activiteiten zoals wandelen of eten.

    Geluk vinden zonder een groot huis

Het hebben van een groot huis kan op zichzelf geen geluk garanderen. Geluk is niet afhankelijk van materiële bezittingen, maar eerder van onze perceptie en ons vermogen om te genieten van de kleine dingen in het leven.                                               Hoewel een mooi huis comfort kan bieden, zijn er talloze mensen die in kleine huizen of zelfs zonder thuis wonen en toch gelukkig zijn. Ze hebben geleerd om tevreden te zijn met wat ze hebben en zich te richten op wat echt belangrijk is in het leven - liefde, relaties, ervaringen en persoonlijke groei.                                                                                                                                                                                                                    Onthoud dat geluk niet iets is dat je kunt bezitten of ergens anders kunt vinden. Het is iets dat je intern creëert door bewust te leven en waardering te tonen voor de momenten die je hebt.

Conclusie

Geluk heeft geen groot huis nodig om in te wonen, maar wel een deur om binnen te gaan. Het begint bij onszelf - onze gedachten, houding en perceptie van het leven. Door dankbaarheid, verbondenheid, persoonlijke groei en mindfulness na te streven, kunnen we ons geluksgevoel vergroten, ongeacht de grootte van ons huis.                                                                                                                                                          Dus laat je niet misleiden door externe maatstaven van succes of rijkdom. Zoek naar innerlijke voldoening en waardeer de kleine momenten die geluk brengen. Want uiteindelijk ligt de sleutel tot geluk altijd binnen handbereik en jij staat voor die deur van het geluk... en jij kan alleen die deur openen.                                                                                                                                                                                                                                        Auteurs: Bingky & Friends            ©

    ´Over  Begrepen   Worden´

Ik wil niet dat je me helemaal kent  Dat je al mijn gedachten en gevoelens leest  Dat je al mijn dromen en angsten ziet  Dat je al mijn zwaktes en fouten weet    Ik wil niet dat je me helemaal begrijpt  Dat je al mijn woorden en daden verklaart  Dat je al mijn motieven en redenen ontrafelt  Dat je al mijn keuzes en oordelen bepaalt    Ik wil niet dat je me helemaal doorgrondt  Dat je al mijn lagen en maskers afpelt  Dat je al mijn geheimen en mysteries onthult  Dat je al mijn wensen en verlangens stilt    Ik wil dat je me een beetje kent  Maar ook een beetje raadselachtig vindt  Ik wil dat je me een beetje begrijpt  Maar ook een beetje verrassend  vindt  Ik wil dat je me een beetje doorgrondt  Maar ook een beetje spannend vindt    Want er kan me niets ergers overkomen  Dan geheel begrepen te worden  Dan verlies ik mijn eigenheid en vrijheid  Dan wordt ik voorspelbaar en saai                                                                           Tekst: Bingky & Friends  ©´De Ontdekking ´s tocht van de waarheid´

De waarheid bestaat; maar is niet statisch  Ze verandert met de tijd en de context  Wat gisteren waar was, kan vandaag zijn achterhaald  Wat morgen waar zal zijn, weten we nog niet    De waarheid bestaat; maar is niet absoluut  Ze is relatief en subjectief  Wat voor jou waar is, kan voor mij zijn onwaar  Wat voor ons waar is, kan voor hen zijn onzin    De waarheid bestaat; maar is niet eenvoudig  Ze is complex en gelaagd  Wat aan de oppervlakte waar lijkt, kan dieper zijn misleidend  Wat verborgen is, kan meer zijn verhelderend                                                     Tekst: Bingky & Friends  ©