´De Wijsheid is als een groot Vuur´

De wijsheid is als een groot vuur  Aan geen enkele kant kun je erin  Maar je kunt wel de warmte voelen  En het licht zien schijnen    De wijsheid is niet iets wat je bezit  Maar iets wat je beoefent  Je kunt het niet vasthouden of grijpen  Maar je kunt het wel verspreiden    De wijsheid is als een groot vuur  Het verlicht je pad en zuivert je geest  Het vraagt om aandacht en zorg  Maar het geeft je ook vreugde en vrede          Tekst: Bingky & Friends   ©


´Het Kleine wordt Groot´

Het kleine wordt groot  Als je het laat groeien  Met aandacht en zorg    Het grote wordt klein  Als je het negeert of breekt  Met haast of geweld    Het wijze zoekt niet  Naar roem of macht of rijkdom  Maar naar harmonie    Het harmonieuze is  De weg van het universum  Dat alles omvat                                                                                Tekst: Bingky & Friends  ©


´Het Tempo van de Natuur´

Neem het tempo van de natuur aan  Haar geheim is geduld  Ze haast zich niet, ze wacht  Op het juiste moment om te bloeien    Neem het tempo van de natuur aan  Haar geheim is geduld  Ze verandert met de seizoenen  En past zich aan elke uitdaging aan    Neem het tempo van de natuur aan  Haar geheim is geduld  Ze is wijs en harmonieus  En leert ons hoe te leven                                                                              Tekst: Bingky & Friends  ©


´Over het Kwade en het Goede´

Het kwaad kan niet bestaan zonder het goede  Want het kwaad is slechts een gebrek aan goedheid  Een schaduw die ontstaat door het licht  Een leegte die gevuld moet worden met liefde    Het goede  kan wel bestaan zonder het kwaad  Want het goede is de bron van alle dingen  Een straal die alles verlicht en verwarmt  Een volheid die niets te wensen overlaat    Maar het kwaad kan ook het goede dienen  Want het kwaad kan ons bewust maken van het goede  Een contrast dat ons doet verlangen naar het licht  Een uitdaging die ons doet groeien in liefde    En het goede kan ook het kwaad overwinnen  Want het goede is sterker dan het kwaad  Een kracht die alles kan vergeven en genezen  Een genade die niets verloren laat gaan          Tekst: Bingky & Friends   ©


      ´Geluk´

Geluk is niet iets wat je zoekt  Maar iets wat je vindt op je weg  Het zit in de kleine momenten  Die je koestert elke dag  Geluk is niet iets wat je koopt  Maar iets wat je geeft en deelt  Het zit in de warme gebaren  Die je toont aan wie je veel                  Geluk is niet iets wat je mist   Maar iets wat je hebt in je hart  Het zit in liefde en vriendschap  Die je maken wie je bent                                                                                          Tekst: Bingky & Friends  ©


´Geluk is niet de afwezigheid van problemen, maar het vermogen om er mee om te gaan´

Geluk is niet de afwezigheid van problemen  Geluk is het vermogen om er mee om te gaan  Om te zien wat er goed is in elke situatie  Om te kiezen wat er beter is voor elke relatie                                                                                                                                Geluk is niet de afwezigheid van pijn  Geluk is het vermogen om er mee om te gaan  Om te accepteren wat er niet kan worden veranderd  Om te veranderen wat er kan worden verbeterd                                                                                                              Geluk is niet de afwezigheid van angst  Geluk is het vermogen om er mee om te gaan  Om te durven wat er nog niet is gedaan  Om te doen wat er moet worden gedaan                                                                                                                                      Geluk is niet de afwezigheid van verdriet  Geluk is het vermogen om er mee om te gaan  Om te troosten wat er is gebroken  Om te helen wat er is gewond                           Geluk is niet de afwezigheid van problemen  Geluk is het vermogen om er mee om te gaan  Om te leven met wat er is gegeven  Om te geven wat er is geleefd                                       Tekst: Bingky & Friends  ©


´Elke herinnering is een vaag verlangen naar heimwee in de toekomst´

Elke herinnering is een vaag verlangen  Naar heimwee in de toekomst  Naar wat ooit was en nooit meer zal zijn   Naar wat nog kan komen en misschien nooit zal zijn                                                                                                                                               Elke herinnering is een flits van licht  In een donkere tunnel van tijd  Een glimp van geluk of verdriet  Een moment dat voorbijgaat en blijft                                                     Elke herinnering is een puzzelstuk  Van een onvoltooid verhaal  Een fragment van een groter geheel  Een aanwijzing voor een verborgen doel                                                Elke herinnering is een vaag verlangen  Naar heimwee in de toekomst  Naar wie we waren en wie we zullen zijn  Naar waar we gaan en waar we horen                                                     Tekst: Bingky & Friends      ©


´De Mens is een wolf voor zijn medemens´

De wolf en de mens,  twee wezens zo verschillend,  maar toch zo gelijk.                        De wolf die jaagt op prooi, de mens die jaagt op macht.                                                De wolf die leeft in vrijheid, de mens die leeft in ketens.                                                    De wolf die vecht voor zijn leven, de mens die vecht voor zijn ego.                                  De wolf die is wie hij is, de mens is wie hij wil zijn.                                                                     Tekst: Bingky & Friends               ©                                                                                                                                                                                                                  


´De Staaldiepse dijk                                 van Oud West Rozenburg´

De Staaldiepse dijk met het haventje aan de Brielse Heuvel    Een plek vol leven en geschiedenis  Waar kinderen leerden, boeren werkten  En kerkgangers baden in het Westerkerkje   Een plek vol charme en karakter  Waar huizen stonden, schepen voeren  En mensen genoten van het uitzicht op het water    Maar toen kwam de vooruitgang, de industrie   En alles moest wijken voor de havens  De school, de kerk, de Boerderijen, verdwenen   De Staaldiepse dijk en de Brielse Heuvel werden afgebroken, vergraven  En niets bleef over van het oude eiland  Alleen de herinnering aan de vergane glorie                                                                                                                                Tekst: Bingky & Friends            ©


         ´In  de Geesten van Genieën´

In de geesten van genieën vinden we onze eigen verwaarloosde gedachten  Die we ooit hadden, maar nooit durfden uit te spreken  Die we verloren, maar nooit echt vergaten  Die we koesteren, maar nooit konden delen                                                       In de geesten van genieën vinden we onze eigen verwaarloosde dromen  Die we ooit volgden, maar nooit bereikten  Die we opgaven, maar nooit echt lieten gaan  Die we missen, maar nooit konden herleven                                                                                     In de geesten van genieën vinden we onze eigen verwaarloosde vonken  Die ons ooit inspireerden, maar nooit ontvlamden  Die ons verlichtten, maar nooit verwarmden  Die ons raken, maar nooit konden omarmen                                                                      In de geesten van genieën vinden we onszelf                                                                                                          Tekst:  Bingky & Friends     ©                        


 Eenzaamheid, Moed, en Zelfvertrouwen

Eenzaamheid is geen straf, maar een geschenk  Een kans om jezelf te kennen en te groeien  Een ruimte om je gedachten te ordenen en te verfijnen  Een bron van inspiratie en creativiteit  Eenzaamheid is geen isolement, maar een verbinding  Een band met de natuur en het universum  Een dialoog met je ziel en je geest  Een harmonie met je essentie en je bestemming  Eenzaamheid is geen zwakte, maar een kracht  Een teken van moed en zelfvertrouwen  Een blijk van wijsheid en inzicht  Een getuigenis van geluk en gemoedsrust                                                                                        Tekst: Bingky & Friends   ©


      ´Waar duiven zijn´

Waar duiven zijn vliegen duiven heen  Ze zoeken een nieuwe plek om te rusten  Ze volgen elkaar in een vaste reen  Ze delen samen hun vreugde en lust    Waar duiven zijn vliegen duiven heen  Ze kennen geen grenzen of muren  Ze zien de wereld als een groot toneel  Ze schrijven hun verhalen in de lucht    Waar duiven zijn vliegen duiven heen  Ze laten zich leiden door hun hart  Ze weten dat ze niet alleen zijn  Ze horen bij elkaar, voor altijd                                                                                                          Tekst: Bingky & Friends   ©


  ´Ware Wijsheid´

 

Ware kennis is een paradox  Die ons uitdaagt om te leren  Hoe meer we weten, hoe meer we zien  Hoeveel we nog niet weten                                                                              Ware kennis is een vonk  Die ons verlicht en inspireert  Hoe meer we zoeken, hoe meer we vinden  Hoeveel we nog niet weten                                                                          Ware kennis is een gave  Die ons nederig en wijs maakt  Hoe meer we delen, hoe meer we groeien  Hoeveel we nog niet weten                                                                                           Tekst: Bingky & Friends             ©


                  ´Zwijgen´

Zwijgen is een kunst die weinigen beheersen  Woorden zijn als messen die soms diep kunnen kwetsen  Spreken is zilver, maar zwijgen is goud  Wie zijn tong kan bedwingen, toont wijsheid en geduld    Maar zwijgen is niet altijd beter dan spreken  Soms moet je je stem laten horen en je mening uiten  Zwijgen kan ook een teken zijn van zwakte of angst  Wie nooit iets zegt, wordt niet gezien of gehoord    Dus zoek de balans tussen zwijgen en spreken  Wees een meester in zwijgen, maar geen slaaf van je woorden    Zeg wat je denkt, maar denk ook na over wat je zegt    En luister naar de ander, want dat is ook een vorm van respect                                                           Tekst: Bingky & Friends  ©                      


                 ´Onzichtbaar´

Ik ben onzichtbaar  Niemand ziet mij staan  Ik loop door de straten  Maar niemand kijkt mij aan    Ik ben onzichtbaar  Niemand hoort mijn stem  Ik praat en ik roep  Maar niemand luistert naar mij   Ik ben onzichtbaar  Niemand voelt mijn hart  Ik heb lief en ik lijd   Maar niemand deelt mijn smart    Ik ben onzichtbaar  Maar ik geef niet op  Ik zoek en ik vind  Iemand die mij ziet, hoort en klopt                                       Tekst: Bingky & Friends  ©


´Innerlijke stem die ons aanspoort´

Het is onmogelijk, zei trots   Met haar hooghartige blik  Ze wilde niet geloven dat  Er meer was dan haar schik    Het is riskant, zei ervaring  Met zijn wijze stem  Hij had al veel gezien en gedaan  En waarschuwde voor het klem    Het is zinloos, zei rede  Met zijn koele hoofd  Hij rekende alles uit en af  En hield zich aan de stof    Probeer het, fluisterde het hart  Met zijn zachte klop  Hij voelde alles diep en echt  En gaf de moed niet op                                                                                                                                 Tekst: Bingky & Friends  ©


                      ´Water´

Wij beseffen de waarde van het water  Eerst wanner de bron is opgedroogd  Dan pas zien we hoeveel we verloren hebben  En hoeveel we nog hadden kunnen doen    Water is de bron van al het leven  Het stroomt door onze aderen en onze ziel  Het geeft ons kracht en schoonheid  Het maakt ons heel    Water is ook een spiegel van onszelf  Het toont ons onze diepte en onze glans  Het weerspiegelt onze dromen en onze angsten  Het nodigt uit tot dans    Water is een kostbaar geschenk  Dat we moeten koesteren en beschermen  Want zonder water is er geen leven  En zonder leven is er geen leren                                                                                                                   Tekst:  Bingky & Friends    ©


      ´Pijn doet een mens nadenken´

Pijn is een leermeester  Die ons laat zien wat echt telt  Gedachten zijn een spiegel  Die ons laat zien wie we zijn  Wijsheid is een schat  Die ons laat zie hoe we moeten leven         Tekst: Bingky & Friends  ©


    ´Iedereen heeft schuld aan alles; maar          wij zijn ook verantwoordelijk voor                                  elkaar´

                                We leven in een wereld vol schuld                                                                         We wijzen naar elkaar, we geven elkaar de schuld                                               We zeggen dat we niets kunnen doen, dat we machteloos zijn                                               Maar is dat wel zo? Zijn we echt zo hulpeloos?                                                                                                                                                                                                   We vergeten dat we ook verantwoordelijk zijn voor elkaar                                     We vergeten dat we ook kunnen zorgen, dat we ook kunnen delen                            We vergeten dat we ook kunnen vergeven, dat we ook kunnen leren                       We vergeten dat we ook kunnen veranderen, dat we ook kunnen groeien                                                                                                                                                                  Laten we niet alleen kijken naar de schuld, maar ook naar de hoop                                Laten we niet alleen klagen, maar ook actie ondernemen                                                  Laten we niet alleen oordelen, maar ook begrijpen                                                Laten we niet alleen schuldig zijn, maar ook verantwoordelijk                                                                                                                                                                                                         Tekst: Bingky & Friends            ©


'Geluk heeft geen groot huis nodig om in te wonen; maar wel een deur om                                       binnen te  gaan´


       ´Stilte zonder woorden´

Soms zeg ik niets  En zwijg ik alleen maar  Maar dat betekent niet  Dat ik niets te zeggen heb        Soms hoor je niets  En luister je alleen maar  Maar dat betekent niet   Dat je niets te horen krijgt     Want in de stilte  Schuilt een diepe boodschap  Die meer zegt dan woorden  En meer raakt dan klanken                                                               Bingky & Friends   ©


 ´Wij lenen van de toekomst'

Wij lenen vaak van de toekomst  Om de schulden van het verleden te betalen  Maar wat als de toekomst ons niets meer geeft  En het verleden ons blijft achtervolgen?        Wij denken dat we slim zijn  Dat we kunnen spelen met geld en tijd  Maar elke lening heeft een prijs  Die we ooit moeten aflossen    Wij vergeten dat we niet alleen zijn  Dat we deel uitmaken van een groter geheel  Dat onze keuzes gevolgen hebben  Voor onszelf en voor anderen    Wij moeten leren van onze fouten  En niet herhalen wat we al weten  Dat we zuinig moeten zijn op wat we hebben  En dankbaar voor wat we krijgen    Wij moeten niet lenen van de toekomst  Om de schulden van het verleden te betalen  Maar investeren in het heden  Om de toekomst te verbeteren.            Tekst: Bingky & Friends  ©


        ´Geduld als deugd vermomd´

      Geduld is een minder ernstige vorm van wanhoop, als deugd vermomd                                    Het wacht op wat misschien nooit komen zal, of al te laat                                                 Het hoopt op wat misschien niet mogelijk is, of al vergaat                                              Het zwijgt over wat misschien te pijnlijk is, of al verrot                                                                                                                                                                                             Geduld is een minder ernstige vorm van wanhoop, als deugd vermomd                               Het troost zich met de schijn van rust en vrede, die bedriegt                                          Het sust zich met de klank van woorden en gebeden, die niet wiegen                                  Het sluit zich af voor wat misschien te mooi is, of al verstomd                                                                                                                                                                                        Geduld is een minder ernstige vorm van wanhoop, als deugd vermomd                                 Het leeft in een illusie van controle en macht, die breekt                                                    Het sterft in een realiteit van chaos en kracht, die spreekt                                               Het droomt van wat misschien te hoog is, of al genomen                                                                                                                                                                                                                    Tekst: Bingky & Friends            ©                                                                                                                                                                  


  ´Een stille storm van Eenzaamheid´

                        De eenzaamheid is een stille storm                                                                                                                                                                                                                                               Die al onze takken afbreekt 

                   Maar ook onze wortels sterker maakt

                      En ons leert om te bloeien in de wind 

                      De eenzaamheid is een stille storm

                         Die al onze illusies wegblaast

                 Maar ook onze dromen helderder maakt

                   En ons leert om te stralen in de nacht

                     De eenzaamheid is een stille storm

                      Die al onze angsten aanwakkert

                   Maar ook onze moed groter maakt

                En ons leert om te vechten voor het licht     

                                               Tekst: Bingky & Friends       ©                                                                                         


Ik zoek de nabijheid der mensen wel, maar het is de eeuwige verre afstand tussen mij en mijzelf die mij in eenzaamheid houdt.                                                                      Ik wil de warmte van een ander voelen, maar het is de koude van mijn eigen hart die mij in de eenzaamheid doet rillen.                                                                                  Ik verlang naar een stem van een vriend, maar het is de stilte van mijn eigen gedachten die mij in de eenzaamheid doet zwijgen.                                                          Ik droom van een wereld vol liefde, maar het is de realiteit van mijn eigen lot die mij in de eenzaamheid doet lijden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tekst: Bingky & Friends             ©


             Wat goed en mooi is

                                                               

Alles wat goed en mooi is                Heeft een eigen glans en kracht    Het straalt van liefde en geluk          En geeft de wereld kleur en pracht

Alles wat goed en mooi is              Moet je koesteren en respecteren        Het niet verstoren of imiteren          Maar eren en waarderen

Alles wat goed en mooi is                      Is een geschenk van het bestaan      Het maakt ons leven rijker en voller En laat ons niet meer losgaan

            ´Geen duizend dagen´

Geen duizend dagen kan de mens  genieten van het goede leven er komt altijd een keer een grens aan al het moois dat is gegeven    Geen honderd dagen kan de bloem haar kleuren aan de wereld tonen er komt altijd een keer een doem die haar zal doen verwelken    Maar in de dagen die er zijn tussen het zaaien en het maaien tussen de vreugde en de pijn tussen het bloeien en het kwijnen    Daar ligt de waarde van het lot  daar ligt de liefde zin en de oorsprong van het bestaan  die ons niet laat vergaan                                                                                                                                         Tekst: Bingky & Friends  ©

                     ´Wens´

Je kunt de dingen niet naar wens veranderen  Maar wel de wens veranderen  Dat is de kunst van het leven  Tevreden zijn met wat je hebt gekregen    Soms lijkt het gras groener aan de overkant  Maar dat is slechts een illusie  Want elke situatie heeft zijn eigen uitdaging  En elke keuze heeft zijn gevolg    Dus kijk niet wat je mist of wilt  Maar naar wat je hebt of kunt  Want elke dag is een geschenk  En elke wens is een kans                                                                                                                                          Tekst: Bingky & Friends  ©

     ´Hendrick de Keyser Monumenten´

Hendrik de Keyser Monumenten  Een vereniging met een missie  Om historische huizen te behouden  En hun interieur te beschermen  Ze verwerven, restaureren en verhuren  De mooiste panden van het land  Van Koopmanshuizen tot rijtjeshuizen  Van Harlingen tot Amsterdam  Je kunt er wonen, werken of logeren  Of ze bezoeken als museumhuis  Ontdek de nationale woongeschiedenis  En voel je overal thuis  Hendrick de Keyser Monumenten  Een eerbetoon aan de architectuur  Ze laten ons de schoonheid zien  Van elk tijdvak en elke cultuur                                                              Tekst: Bingky & Friends   ©